MENU
Pocztówka z Oleśnicy

Dodał: rok° - Data: 2008-08-07 11:23:48 - Odsłon: 10223
Lata 1930-1944


Zamek, sprzężony z fortyfikacjałmi miejskimi w ich południowo-zachodminn narożniku, powstał w pocz. XIV w. Założony na planie zbliżonym do prostokąta, posiadał okrągłą wieżę (powstałą najprawdopodobniej już w końcu XIII w.) w narożniku północno-wschodnim. Od 1559 r. rozpoczęto przebudowę zamku w stylu renesansowym, ukończoną w 1608 r. Wewnątrz pierwotnych murów powstał od południa nowy budynek mieszkalny. Dwa dalsze skrzydła stanęły na zewnątrz omawianego muru, od strony wschodniej i zachodniej. Prócz tego obok wieży umieszczono cały kompleks budynków, przeznaczonych do obrony wjazdu do zamku, który prowadził przez prostokątny barbakan. Mieścił on w dole kazamaty, ponad nimi przejazd z rzędami strzelnic, a wyżej ganek straży. Zamek otrzymał renesansowe dachy z ozdobnymi szczytami, a wewnątrz przy wschodnim, skrzydle krużganki wzniesione przez Adama Hoffmanna, wsparte na wysuniętych kamiennych kroksztynach. Fasady nowej rezydencji pokryto dekoracją sgraffitową, a całość otoczono wałami i fosą z wodą. Zamek częściowo zatracił pierwotne, bogate wnętrza w trakcie restauracji w XIX w. i w 1906 r., uszkodzony w 1945 r., obecnie odbudowywany jest adaptowany dla potrzeb oświaty. Podlegają również konserwacji póżnorenesansowe stropy drewniane i póżnobarokowe dekoracje stiukowe sklepień, zachowane w kilku salach parteru i 1 piętra.
- W latach 1559-1562 wzniesiono przy bramie renesansowy pałacyk (obecnie siedziba Muzeum) połączony z północnym skrzydłem zamku. Osie podziału elewacji akcentują profilowane, prostokątne obramienia okien, a narożnik płn-wsch. ozdabia kolisty, piętrowy wykusz.

 • /foto/335/335579m.jpg
  1740 - 1760
 • /foto/335/335580m.jpg
  1740 - 1760
 • /foto/8019/8019465m.jpg
  1834
 • /foto/7724/7724324m.jpg
  1850 - 1880
 • /foto/78/78463m.jpg
  1857 - 1883
 • /foto/8738/8738745m.jpg
  1878 - 1880
 • /foto/242/242710m.jpg
  1880 - 1900
 • /foto/5217/5217781m.jpg
  1884
 • /foto/4677/4677502m.jpg
  1885 - 1888
 • /foto/211/211421m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/303/303241m.jpg
  1890 - 1899
 • /foto/188/188610m.jpg
  1890 - 1901
 • /foto/256/256002m.jpg
  1890 - 1902
 • /foto/244/244625m.jpg
  1890 - 1905
 • /foto/3952/3952501m.jpg
  1890 - 1905
 • /foto/6204/6204976m.jpg
  1893
 • /foto/5490/5490058m.jpg
  1894
 • /foto/5961/5961342m.jpg
  1894
 • /foto/5961/5961362m.jpg
  1894
 • /foto/4148/4148133m.jpg
  1895 - 1900
 • /foto/5068/5068045m.jpg
  1895 - 1905
 • /foto/14/14952m.jpg
  1897
 • /foto/163/163691m.jpg
  1898
 • /foto/3798/3798714m.jpg
  1898
 • /foto/129/129402m.jpg
  1899
 • /foto/3526/3526353m.jpg
  1899
 • /foto/209/209134m.jpg
  1900
 • /foto/256/256228m.jpg
  1900
 • /foto/265/265342m.jpg
  1900
 • /foto/298/298147m.jpg
  1900
 • /foto/303/303533m.jpg
  1900
 • /foto/4112/4112813m.jpg
  1900 - 1902
 • /foto/6289/6289552m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/7184/7184992m.jpg
  1900 - 1903
 • /foto/3900/3900833m.jpg
  1900 - 1904
 • /foto/3222/3222823m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/7124/7124935m.jpg
  1900 - 1905
 • /foto/329/329704m.jpg
  1900 - 1906
 • /foto/208/208981m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/416/416434m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6463/6463082m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/6472/6472280m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/7628/7628344m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/8328/8328544m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/8586/8586505m.jpg
  1900 - 1910
 • /foto/59/59420m.jpg
  1900 - 1915
 • /foto/163/163882m.jpg
  1900 - 1920
 • /foto/159/159995m.jpg
  1900 - 1930
 • /foto/179/179909m.jpg
  1900 - 1945
 • /foto/251/251011m.jpg
  1901
 • /foto/3515/3515551m.jpg
  1901
 • /foto/6803/6803251m.jpg
  1901
 • /foto/301/301627m.jpg
  1902
 • /foto/343/343380m.jpg
  1903
 • /foto/19/19842m.jpg
  1904
 • /foto/209/209138m.jpg
  1905
 • /foto/6411/6411460m.jpg
  1905 - 1906
 • /foto/8564/8564938m.jpg
  1905 - 1908
 • /foto/57/57568m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/345/345037m.jpg
  1905 - 1909
 • /foto/244/244457m.jpg
  1905 - 1910
 • /foto/365/365556m.jpg
  1905 - 1915
 • /foto/244/244597m.jpg
  1905 - 1920
 • /foto/17/17404m.jpg
  1906
 • /foto/327/327833m.jpg
  1907
 • /foto/5907/5907431m.jpg
  1907
 • /foto/182/182627m.jpg
  1909
 • /foto/377/377978m.jpg
  1909
 • /foto/6212/6212800m.jpg
  1909
 • /foto/304/304402m.jpg
  1909
 • /foto/255/255101m.jpg
  1910
 • /foto/298/298745m.jpg
  1910
 • /foto/8621/8621491m.jpg
  1910 - 1913
 • /foto/9019/9019016m.jpg
  1910 - 1914
 • /foto/190/190638m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/448/448026m.jpg
  1910 - 1915
 • /foto/6920/6920677m.jpg
  1910 - 1916
 • /foto/209/209131m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/244/244449m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/3510/3510148m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/3531/3531188m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/4134/4134342m.jpg
  1910 - 1920
 • /foto/161/161205m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/244/244701m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/244/244760m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/8172/8172927m.jpg
  1910 - 1930
 • /foto/4055/4055772m.jpg
  1911
 • /foto/7793/7793119m.jpg
  1911
 • /foto/208/208983m.jpg
  1912
 • /foto/343/343442m.jpg
  1912
 • /foto/237/237787m.jpg
  1913
 • /foto/3807/3807574m.jpg
  1914
 • /foto/158/158374m.jpg
  1914 - 1945
 • /foto/207/207518m.jpg
  1915
 • /foto/288/288038m.jpg
  1915
 • /foto/283/283812m.jpg
  1915 - 1919
 • /foto/8711/8711328m.jpg
  1915 - 1920
 • /foto/5132/5132275m.jpg
  1916
 • /foto/395/395220m.jpg
  1917
 • /foto/182/182219m.jpg
  1918
 • /foto/258/258065m.jpg
  1920
 • /foto/289/289423m.jpg
  1920
 • /foto/295/295537m.jpg
  1920
 • /foto/8883/8883705m.jpg
  1920
 • /foto/270/270957m.jpg
  1920 - 1925
 • /foto/360/360001m.jpg
  1920 - 1927
 • /foto/20/20811m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/121/121881m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/209/209144m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/242/242947m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/243/243223m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/429/429282m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/429/429294m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/440/440151m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/3873/3873339m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4127/4127134m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4477/4477001m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/4477/4477046m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/5208/5208863m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/6380/6380999m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/6389/6389205m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/6447/6447168m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/6482/6482220m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/6963/6963962m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/7022/7022960m.jpg
  1920 - 1930
 • /foto/299/299879m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/6700/6700867m.jpg
  1920 - 1940
 • /foto/237/237964m.jpg
  1920 - 1942
 • /foto/21/21070m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/47/47841m.jpg
  1920 - 1945
 • /foto/405/405839m.jpg
  1922
 • /foto/327/327509m.jpg
  1923
 • /foto/260/260455m.jpg
  1923
 • /foto/6388/6388081m.jpg
  1923
 • /foto/3422/3422550m.jpg
  1924
 • /foto/3707/3707189m.jpg
  1924
 • /foto/9133/9133538m.jpg
  1925 - 1931
 • /foto/5355/5355355m.jpg
  1925 - 1935
 • /foto/189/189537m.jpg
  1927
 • /foto/439/439598m.jpg
  1927
 • /foto/4127/4127181m.jpg
  1927 - 1936
 • /foto/4726/4726208m.jpg
  1929
 • /foto/209/209132m.jpg
  1930
 • /foto/255/255483m.jpg
  1930
 • /foto/256/256223m.jpg
  1930
 • /foto/261/261383m.jpg
  1930
 • /foto/266/266307m.jpg
  1930
 • /foto/294/294099m.jpg
  1930
 • /foto/304/304023m.jpg
  1930
 • /foto/305/305549m.jpg
  1930
 • /foto/324/324931m.jpg
  1930
 • /foto/3780/3780328m.jpg
  1930
 • /foto/195/195493m.jpg
  1930 - 1938
 • /foto/163/163604m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/175/175485m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/185/185620m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/209/209211m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/250/250355m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/259/259119m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/283/283957m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/4888/4888624m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5357/5357513m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/5742/5742191m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/6384/6384987m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/6978/6978103m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7014/7014653m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7099/7099085m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/7872/7872176m.jpg
  1930 - 1940
 • /foto/204/204610m.jpg
  1930 - 1945
 • /foto/416/416748m.jpg
  1934
 • /foto/3529/3529171m.jpg
  1935
 • /foto/85/85047m.jpg
  1937
 • /foto/25/25573m.jpg
  1938
 • /foto/3620/3620413m.jpg
  1938
 • /foto/14/14042m.jpg
  1938
 • /foto/175/175623m.jpg
  1939
 • /foto/4956/4956219m.jpg
  1939
 • /foto/5100/5100925m.jpg
  1939
 • /foto/6024/6024912m.jpg
  1939
 • /foto/6574/6574636m.jpg
  1940
 • /foto/3923/3923509m.jpg
  1940 - 1943
 • /foto/209/209142m.jpg
  1941
 • /foto/323/323104m.jpg
  1942
 • /foto/51/51345m.jpg
  1943
 • /foto/8173/8173485m.jpg
  1955
 • /foto/5308/5308305m.jpg
  1956
 • /foto/4784/4784015m.jpg
  1957
 • /foto/5531/5531273m.jpg
  1957
 • /foto/39/39577m.jpg
  1960 - 1970
 • /foto/4520/4520881m.jpg
  1964 - 1968
 • /foto/298/298401m.jpg
  1965
 • /foto/72/72561m.jpg
  1965 - 1969
 • /foto/3788/3788422m.jpg
  1966
 • /foto/235/235532m.jpg
  1967
 • /foto/6219/6219123m.jpg
  1967
 • /foto/10206/10206999m.jpg
  1969
 • /foto/443/443604m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/6010/6010294m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/6010/6010311m.jpg
  1970 - 1975
 • /foto/47/47708m.jpg
  1973 - 1978
 • /foto/202/202402m.jpg
  1975
 • /foto/7368/7368427m.jpg
  1978
 • /foto/7368/7368429m.jpg
  1978
 • /foto/7368/7368432m.jpg
  1978
 • /foto/8543/8543578m.jpg
  1978
 • /foto/340/340235m.jpg
  1979
 • /foto/421/421366m.jpg
  1980 - 1982
 • /foto/74/74824m.jpg
  1980 - 1983
 • /foto/74/74825m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/6982/6982017m.jpg
  1980 - 1985
 • /foto/235/235526m.jpg
  1983
 • /foto/5297/5297105m.jpg
  1984
 • /foto/18/18232m.jpg
  2004
 • /foto/18/18233m.jpg
  2004
 • /foto/128/128725m.jpg
  2005
 • /foto/120/120906m.jpg
  2006
 • /foto/120/120911m.jpg
  2006
 • /foto/120/120913m.jpg
  2006
 • /foto/87/87752m.jpg
  2006
 • /foto/87/87755m.jpg
  2006
 • /foto/87/87880m.jpg
  2006
 • /foto/87/87883m.jpg
  2006
 • /foto/87/87885m.jpg
  2006
 • /foto/100/100050m.jpg
  2006
 • /foto/100/100051m.jpg
  2006
 • /foto/138/138355m.jpg
  2006
 • /foto/139/139872m.jpg
  2007
 • /foto/144/144809m.jpg
  2007
 • /foto/160/160942m.jpg
  2007
 • /foto/160/160944m.jpg
  2007
 • /foto/160/160952m.jpg
  2007
 • /foto/160/160954m.jpg
  2007
 • /foto/231/231968m.jpg
  2008
 • /foto/223/223338m.jpg
  2008
 • /foto/271/271086m.jpg
  2009
 • /foto/271/271089m.jpg
  2009
 • /foto/3349/3349016m.jpg
  2009
 • /foto/316/316665m.jpg
  2010
 • /foto/316/316962m.jpg
  2010
 • /foto/375/375878m.jpg
  2010
 • /foto/9850/9850759m.jpg
  2010
 • /foto/335/335529m.jpg
  2010
 • /foto/354/354830m.jpg
  2010
 • /foto/354/354831m.jpg
  2010
 • /foto/436/436397m.jpg
  2012
 • /foto/439/439148m.jpg
  2012
 • /foto/440/440205m.jpg
  2012
 • /foto/3674/3674783m.jpg
  2013
 • /foto/3741/3741555m.jpg
  2013
 • /foto/3741/3741556m.jpg
  2013
 • /foto/6480/6480452m.jpg
  2015
 • /foto/5349/5349766m.jpg
  2015
 • /foto/5350/5350522m.jpg
  2015
 • /foto/5350/5350531m.jpg
  2015
 • /foto/5351/5351343m.jpg
  2015
 • /foto/5351/5351409m.jpg
  2015
 • /foto/5351/5351472m.jpg
  2015
 • /foto/5355/5355584m.jpg
  2015
 • /foto/5356/5356761m.jpg
  2015
 • /foto/5357/5357558m.jpg
  2015
 • /foto/5362/5362139m.jpg
  2015
 • /foto/5380/5380640m.jpg
  2015
 • /foto/5402/5402550m.jpg
  2015
 • /foto/5402/5402580m.jpg
  2015
 • /foto/5602/5602319m.jpg
  2015
 • /foto/5602/5602340m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012321m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012334m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012335m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012336m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012337m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012338m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012341m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012343m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012365m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012366m.jpg
  2015
 • /foto/6012/6012367m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014507m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014508m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014509m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014510m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014511m.jpg
  2015
 • /foto/6014/6014512m.jpg
  2015
 • /foto/6015/6015613m.jpg
  2015
 • /foto/6015/6015614m.jpg
  2015
 • /foto/6015/6015615m.jpg
  2015
 • /foto/6015/6015616m.jpg
  2015
 • /foto/7088/7088469m.jpg
  2017
 • /foto/10189/10189779m.jpg
  2020
 • /foto/9876/9876131m.jpg
  2022

Aukcje internetowe

Poprzednie: Zamek Książąt Oleśnickich Strona Główna Następne: pl. Rynek


żmija | 2017-04-07 18:19:49
Podmiana na lepszy skan.
rok | 2017-04-07 19:01:11
:)